Bc. Karla Klániková

Master's thesis

Zahraničný obchod SR a jeho vplyv na platobnú bilanciu SR od r. 2000 po súčasnosť

Foreign trade of Slovakia and its impact on balance of payment of Slovak Republic from 2000
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to analyze the basic factors affecting the development of balance of payment of Slovak Republic, with an emphasis on the assessment of export and import of goods and services in Slovak Republic since year 2000 until now. The current account of balance of payment is influenced by the development of trade with relation between imports and exports of goods and services …more
Abstract:
Cieľom tejto diplomovej práce je analyzovať základné faktory ovplyvňujúce vývoj platobnej bilancie SR s dôrazom na posúdenie exportu a importu tovarov a služieb SR od r. 2000 po súčasnosť. Na saldo bežného účtu platobnej bilancie vplýva vývoj bilancie služieb, výnosov a obchodnej bilancie, ktorá je determinovaná vývozom a dovozom tovarov a služieb. Prílevom a odlevom priamych zahraničných investícií …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2011
  • Supervisor: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Reader: Ing. Peter Trúchly

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK