Mgr. Jiří Erml

Bakalářská práce

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje tématu učení psaní v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Práce se zaměřuje především na jednu část procesu psaní - příprava. Hlavní otázkou je, zda technika sborového opakování použitá jako přípravná aktivita může ovlivnit žákův postoj k psaní, délku textu nebo použití slov či gramatických konstrukcí. Metoda výzkumu je částečně empirická, experimentální …více
Abstract:
This Bachelor´s thesis deals with the topic of teaching writing in an English language class in final years at primary school. It focuses on one stage of the process writing – planning. The main question is whether a technique of choral repetition used as pre-writing activity can influence learners´ attitude to writing, the length of the texts or use of vocabulary or grammatical constructions. The …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma