Theses 

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools – Mgr. Jiří Erml

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. Jiří Erml

Bakalářská práce

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools

Approaches to teaching writing at primary and lower secondary schools

Anotace: Tato bakalářská práce se věnuje tématu učení psaní v hodinách anglického jazyka na prvním stupni základní školy. Práce se zaměřuje především na jednu část procesu psaní - příprava. Hlavní otázkou je, zda technika sborového opakování použitá jako přípravná aktivita může ovlivnit žákův postoj k psaní, délku textu nebo použití slov či gramatických konstrukcí. Metoda výzkumu je částečně empirická, experimentální i heuristická. Teoretická část se věnuje obecnému popisu učebních metod spojených s výukou psaní jako dovednosti a taktéž popis techniky sborového opakování. Praktická část se skládá ze tří experimentů, které jsou dále analyzovány a vyhodnoceny. Experimenty ukázaly, že technika sborového opakování pravděpodobně měla vliv na psaní žáků, ale více přesvědčivějších výsledků by bylo dosaženo rozšířením počtu korespondentů.

Abstract: This Bachelor´s thesis deals with the topic of teaching writing in an English language class in final years at primary school. It focuses on one stage of the process writing – planning. The main question is whether a technique of choral repetition used as pre-writing activity can influence learners´ attitude to writing, the length of the texts or use of vocabulary or grammatical constructions. The method of research is partly empirical, experimental and heuristic. The theoretical part provides general description of learning methods connected to the writing skill and a short description of the technique of choral repetition. The practical part consists of three experiments and analyses of the results. The experiments showed that the technique of choral repetition probably had some influence on the learners´writing but more convincing results would be achieved by expending the number of correspondents.

Keywords: teaching, writing, approaches, methods, techniques, choral, repetition, primary school

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radek Vogel, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Chocholatá

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 02:51, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz