Mgr. Pavla Chodurová

Master's thesis

Czech Cultural Heritage in English, Corpus-based Study

Czech Cultural Heritage in English, Corpus-based Study
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá převážně anglickými texty o brněnské Vile Tugendhat, jedné z našich dvanácti památek zapsané na Seznamu světového kulturního dědictví. Cílem práce bylo porovnat anglické překlady českých originálů a zjistit, nakolik jsou spolehlivé a věrohodné. Pozornost byla především věnována lexikálně-sémantické rovině překladu. Mimo běžně dostupných elektronických zdrojů byl využit …viac
Abstract:
The Master’s diploma thesis primarily deals with English texts concerning the Tugendhat Villa, one of the Czech twelve sites inscribed on the UNESCO Cultural Heritage List. The goal of the thesis was to compare the English translations of the Czech original versions and find out how reliable and credible the texts are. Attention was paid to lexical-semantic relations in the translations. Besides the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2012
  • Vedúci: PhDr. Jarmila Fictumová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.