Bc. Barbora Čapková

Master's thesis

Konstrukce feminity ve vybraných pohádkách Walta Disneyho a její proměna v čase

Construction of femininity in selected tales of Walt Disney and its change in time
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na mediální konstrukci feminity ve čtyřech vybraných pohádkách společnosti Walt Disney z různých časových období. Cílem práce je zjištění, zda v pohádkách kromě úzce genderově vymezených identit nalezneme i inovativní přístup k prezentaci ženských rolí a stereotypů a to zejména v průběhu času. V teoretické části se práce zaměřuje na mediální koncepty relevantní …viac
Abstract:
This thesis is focused on a reconstruction of woman´s identity in four selected tales of Walt Disney. Aim of this work is to determinate whether we can find an innovative approach to the presentation of female roles and stereotypes, especially over time. In the theoretical part the work focuses on media concepts relevant to the research issues, particularly on social and media construction of reality …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 1. 2013
  • Vedúci: PhDr. Monika Metyková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Kateřina Kirkosová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií