Bc. Miroslav Hutňan

Diplomová práce

Zavedení kvantitativních proteomických metod pro studium Wnt signalizace

Implementation of quantiative proteomics into the analysis of Wnt signaling
Abstract:
Response mediated by a signaling pathway is a complex process, of which dynamic nature and ceaseless modulation of the response makes understanding of the basic signal transmission principles challenging. Specific antibody based methods in many cases offer a satisfactory answer to a question asked, however, to obtain a bigger picture about pathway functioning and to identify all its interacting parts …více
Abstract:
Odpověď zprostředkovaná signální dráhou je komplexním procesem, jehož dynamická povaha a neustálá modulace odpovědi ztěžuje pochopení základních principů přenosu signálu. Metody založené na specifických protilátkách poskytují v mnoha případech uspokojující odpověď na řešenou otázku, ale pro získání celkového obrazu o fungování dráhy a identifikaci všech interagujících součástí je tento přístup nedostačující …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Vedoucí: prof. Mgr. Vítězslav Bryja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta