Mgr. Karol Kaiser, Ph.D.

Disertační práce

Sekrece a transport Wnt proteinu v nervovém systému savců

Wnt secretion and transport in the mammalian nervous system
Anotace:
Embryonální vývoj mnohobuněčného organismu je značně komplexní proces, jehož porozumění může být dosáhnuto zejména důkladným prozkoumáním jeho mnoha dílčích aspektů. Wnt signalizace představuje jednu z klíčových komponent této „mašinérie“ a slouží jako ideální příklad pro prohloubení našeho pochopení fungovaní signálních drah napříč nejzákladnějšími procesy, na kterých spočívá vznik mnohobuněčného …více
Abstract:
Understanding the process of such staggering complexity as embryonic development can be achieved only through thorough exploration of its many facets. Wnt signalling represents a critical component of this machinery and thus increasing our understanding of Wnt pathway inner workings can reverberate across the most essential processes underlying formation of a multicellular organism. Wnt pathway is …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: Ph.D. Juan Carlos Villaescusa Ramirez
  • Oponent: Dr. Igor Adameyko, Dr. Daniela Panáková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů