Mgr. Dita Víchová

Bakalářská práce

Specifika osobnosti dítěte s poruchou autistického spektra a vliv poruchy na rodinný život

Special aspects of children with authistic disorder and influence of the defect on the family life
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá dítětem s poruchou autistického spektra. Bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, první dvě jsou teoretické a třetí je praktická. První kapitola se věnuje charakteristickým projevům poruchy autistického spektra a triádě příznaků poruch autistického spektra. Druhá kapitola pojednává o vlivu dítěte s poruchou autistického spektra na rodinu. Třetí kapitola je výzkumnou částí …více
Abstract:
My bachelor thesis discusses child with authistic disorder. Work is divided into three parts, two theoretic and one practical. The first chapter is dedicated to the symptomsf of the autistic disorder and the triad of the disorder. The second chapter deals with the impact of an autistic child’s on the family.The third chapter is practical and consists of a casuistic study and there are realized experiences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta