Theses 

Specifika osobnosti dítěte s poruchou autistického spektra a vliv poruchy na rodinný život – Mgr. Dita Víchová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika

Mgr. Dita Víchová

Bakalářská práce

Specifika osobnosti dítěte s poruchou autistického spektra a vliv poruchy na rodinný život

Special aspects of children with authistic disorder and influence of the defect on the family life

Anotace: Bakalářská práce se zabývá dítětem s poruchou autistického spektra. Bakalářská práce se skládá ze tří kapitol, první dvě jsou teoretické a třetí je praktická. První kapitola se věnuje charakteristickým projevům poruchy autistického spektra a triádě příznaků poruch autistického spektra. Druhá kapitola pojednává o vlivu dítěte s poruchou autistického spektra na rodinu. Třetí kapitola je výzkumnou částí bakalářské práce, je zde případová studie dítěte a jsou zde zachyceny poznatky rodičů dítěte s poruchou autistického spektra. V bakalářské práci byly použity tyto metody a techniky: V teoretické části bakalářské práce byla použita metoda analýzy odborné literatury. Ve výzkumné části bakalářské práce byla použita kvalitativní metoda rozhovoru s metodou analýzy osobních dokumentů a případová studie.

Abstract: My bachelor thesis discusses child with authistic disorder. Work is divided into three parts, two theoretic and one practical. The first chapter is dedicated to the symptomsf of the autistic disorder and the triad of the disorder. The second chapter deals with the impact of an autistic child’s on the family.The third chapter is practical and consists of a casuistic study and there are realized experiences of parents of an autistic child. I used these methods in my bachelor work: an analysis of literature in theoretic part, and an interview with child´s parents, a personal files analysis and a casuistic study in practical part.

Klíčová slova: Porucha autistického spektra, triáda postižení, problémy v chování, autismus a rodina autistic disorder, triad of the disorder, problematic behaviour, autism and family

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jarmila Pipeková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 5. 2019 01:39, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz