Bc. Jan PÍCHA

Bakalářská práce

Monitoring a řízení rodinného domu vybaveného malou solární elektrárnou a tepelným čerpadlem

Monitoring and control of the family house equipped with the small photovoltaic power plant and the air-water heat pump
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídicího systému pro monitoring a řízení rodinného domu vybaveného malou solární elektrárnou a tepelným čerpadlem. Implementuje možnost sledovat stav vybraných spotřebičů a jejich spínání v závislosti na aktuální spotřebě a výrobě energie malou solární elektrárnou. K tomuto účelu využívá vytvořené moduly s 1-Wire součástkami od firmy Maxim Integrated Circuits …více
Abstract:
The thesis introduces control system for monitoring and control of the family house equipped with the small solar power plant and the air/water heat pump. Control system is able to sense whether connected appliances are switched off or running, it switches connected appliances according to actual power consumption and actual yield of the solar power plant. It uses constructed dedicated modules with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2012
Zveřejnit od: 21. 8. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavel Balda, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PÍCHA, Jan. Monitoring a řízení rodinného domu vybaveného malou solární elektrárnou a tepelným čerpadlem. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.8.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 8. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd