Bc. Eva Vojtová

Diplomová práce

Výskyt deficitů dílčích funkcí v posledním roce předškolní docházky

Occurrence of the partial functions deficiency during the last year of preschool attendance
Anotace:
Diplomová práce Výskyt deficitů dílčích funkcí v posledním roce předškolní docházky pojednává o výskytu deficitů dílčích funkcí u dětí, které navštěvují MŠ poslední rok. První kapitola vymezuje předškolní věk. Charakterizuje osobnost dítěte z hlediska fyziologického, psychologického a sociálního. Závěr kapitoly je věnován institucím, které umožňují předškolní vzdělávání. Druhá kapitola zmiňuje pojmy …více
Abstract:
The master thesis entitled Occurrence of the partial functions deficiency during the last year of preschool attendance concentrates on the appearance of partial functions in children attending the final year of kindergarten. The first chapter defines the term pre-school age. It also characterises personality of a child from the physiological, psychological and social point of view. The final part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Dagmar Přinosilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta