Denisa Semerádová

Bakalářská práce

Srovnání kriminality v mikroregionu Hustopečsko v letech 2008-2017 a možnosti její prevence

Comparison of Crime in Hustopečsko Microregion in Years 2008-2017 and possibilities of its prevention
Anotace:
Práce se zabývá vývojem kriminality na Hustopečsku v období jednoho desetiletí. Teoretická část popisuje druhy kriminality, prevenci a pojednává o faktorech působících na kriminalitu. Dále se zabývá programem prevence - Asistent prevence kriminality. Praktická část popisuje a srovnává kriminalitu v dané oblasti.
Abstract:
The thesis deals with the development of crime in region of Hustopečsko in the time of one decade. The theoretical part describes the types of crime, prevention and focus on factors that are affecting crime. Continue to deal with the prevention program - crime prevention assistant. The practical part describes and compares crime in the area.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jan Tomášek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnostní management v regionech / Bezpečnostní management v regionech