Mariya Nechayeva

Bakalářská práce

Nasazení cloud technologií na středních školách

Implementation of cloud technology in secondary schools
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na využití cloud technologií na středních školách. Je strukturována do dvou kapitol. V první kapitole jsou popsané teoretické aspekty cloud technologií obecně: pojem cloud technologie a jeho základní charakteristiky, jak se dělí, výhody a nevýhody využití. Také čtenáři poskytuje přehled o největších poskytovatelích cloud služeb, jejich cenové politice, nabídkách, sférách …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of cloud technology in secondary schools. It is structured into two chapters. The first chapter describes the theoretical aspects of cloud computing in general: the meaning of cloud technology and its basic characteristics, how it is divided, advantages and disadvantages of its implementation. It also provides an overview of the world's largest cloud service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedoucí: Markéta Kubálková
  • Oponent: Tomáš Kubálek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76541

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod