Jakub Kačík

Bakalářská práce

Virtualizační platformy, kontejnerové technologie a Cloud služby

Virtualization Platform, Container Technology and Cloud Services
Anotace:
Táto bakalárska práca sa zaoberá analýzou virtualizačných platforiem, kontajnerových technológií a cloud služieb pre potreby prevádzkovania rozsiahlych informačných systémov. Cieľom práce je prevedenie ukážkového informačného systému do prostredia Docker kontajnerov. Teoretická časť popisuje problematiku vývoja rozsiahlych informačných systémov a porovnáva virtualizačné platformy od spoločností VMware …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of virtualization platforms, container technologies and cloud services for the operation of large-scale information systems. The aim of this thesis is to bring sample information system into the Docker container environment. The theoretical part describes problems related to development of large-scale information systems and compares virtualization platforms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Radoslav Fasuga
  • Oponent: Pavel Stoklasa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika