Ing. Jiří KUČERA

Diplomová práce

Projekt zvýšení návštěvnosti Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně

The project of visit rate increase in The Regional Gallery of Fine Art in Zlín.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá sestavením projektu, který má za cíl zvýšit návštěvnost Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Teoretická část se obecně zabývá problematikou neziskového sektoru a marketingovou komunikací neziskových organizací. Praktická část je věnována analýzám. V projektu jsou navrhnuty nástroje marketingové komunikace, jejichž úkolem je zvýšit povědomí o existenci a činnosti …více
Abstract:
The purpose of this Master Thesis deals with a compilation of the project with objective to rise visit rate in The Regional Gallery of Fine Art in Zlín. The theoretical part considers in general questions of non-profit sector and marketing communication of non-profitmaking organizations. The practical part is devoted to analyses. In this project were introduced cer-tain tools of marketing commucation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Zveřejnit od: 4. 5. 2009
Identifikátor: 11155

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Staňková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUČERA, Jiří. Projekt zvýšení návštěvnosti Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.