Dominika Křenková

Bakalářská práce

Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě

Human resources management in territorial self-government
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje procesy řízení lidských zdrojů na Úřadu městské části Praha – Zbraslav s cílem posoudit vliv procesů řízení lidských zdrojů na plnění funkcí tohoto úřadu vůči občanům. Teoretická část vymezuje územní samosprávný celek, pojetí řízení lidských zdrojů a řízení lidských zdrojů v územní samosprávě. Praktická část analyzuje řízení lidských zdrojů na Úřadu městské části Praha – …více
Abstract:
This bachelor thesis analyses the management processes of human resources in the Municipal office of Prague - Zbraslav with the aim of evaluating the influence of the processes on how this office performs its functions in its service to citizens. The theoretical part defines municipalities, the approach to the management of human resources and the management of human resources by regional authorities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS