Alena Peťková

Bachelor's thesis

Firemná kultúra a firemná etika v pracovnoprávnych vzťahoch

Company culture and company moral in labour relation
Abstract:
Each company (organization) is a group of people, who cooperate to achieve their common aim. The aim can be the effort to offer either some product or some service, mainly because of the profit, as it works in business. However, not all organizations carry out their business activities on the basis of profitable criteria, or at least not profitable at first-rate. Close ethics proximity in general and …more
Abstract:
Každá firma (organizácia) je skupinou ľudí, ktorí spolu pracujú na dosiahnutí spoločného zámeru. Týmto zámerom, cieľom môže byť snaha ponúknuť na trh výrobok alebo službu hlavne pre zisk, tak ako je to v podnikaní. Ale nie všetky organizácie uskutočňujú svoju činnosť na základe ziskového kritéria, alebo aspoň nie prvorado ziskového. Bezprostredná blízkosť etiky vo všeobecnosti a etiky aplikovanej v …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2009
  • Supervisor: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, CSc.
  • Reader: Ing. Miroslav Križan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Banking Institute/College of Banking

Banking Institute/College of Banking SK

Bachelor programme / field:
Banking / Legal Administration in Undertaking