Bc. David Suchan

Diplomová práce

Firemní kultura a etický kodex zaměstnance ve společnosti ČD Cargo, a.s.

Corporate Culture and Employee Code of Ethics in ČD Cargo, a.s.
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá firemní kulturou a etickým kodexem. Součástí této práce je i praktické šetření firemní kultury a její analýza včetně etického kodexu zaměstnance ve společnosti ČD Cargo, a.s. V závěru práce jsou pro tuto firmu návrhy a doporučení k jejímu zlepšení.
Abstract:
This thesis deals with the corporate culture and code of ethics. Part of this work is a practical survey of corporate culture and its analysis, including an employee code of ethics in the Cargo, a.s. company. In the conclusion of this thesis are proposals and recommendations for its improvement.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Dytrt, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Suchan, David. Firemní kultura a etický kodex zaměstnance ve společnosti ČD Cargo, a.s.. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku