Bc. Slávka Šťastná, DiS.

Diplomová práce

Specifika internátní péče v základní škole pro sluchově postižené

The specific problems of the boarding school care at basic school for the hearing impaired
Anotace:
Šťastná Slávka: Specifika internátní péče v základní škole pro sluchově postižené. Diplomová práce. Brno:MU,2007,72s Obsah práce: Diplomová práce mapuje internátní výchovu v základní škole pro sluchově postižené a ověřuje fungování internátu v praxi.
Abstract:
Šťastná Slávka: The specific problems of the boarding school care at basic school for the hearing impaired. The diploma thesis. Brno:MU,2007,72p Contents of the thesis: The diploma thesis deals with boarding school care in a basic school for the hearing impaired and examins the functioning of the boaring school in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Radka Horáková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta