Adam Mezihorák

Bachelor's thesis

Benchmarking ve veřejné správě na konkrétních příkladech

Benchmarking in public administration on concrete examples
Abstract:
Tématem bakalářské práce je benchmarking ve veřejné správě na konkrétním případu obce Fryšták. V práci jsou zhodnocena negativa a přínosy použití této metody. Teoretická část práce se nejprve soustřeďuje na metody kvality a poté je rozebrán podrobně samotný benchmarking. V další části práce je vypracována socioekonomická analýza města Fryšták. Poslední část práce se soustřeďuje na provedení samotného …more
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is benchmarking in public administration on a specific case of the town Fryšták. In this work are evaluated negatives and benefits of using this method. First, the theoretical part of the thesis is focused on the methods of quality and then on the benchmarking itself which is analyzed in detail. In the next part of the thesis is a socio-economic analysis of Fryšták …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Ing. Milan Jan Půček, MBA
  • Reader: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS