Bc. Václav Zajíček

Bakalářská práce

Vývoj a změny spotřebitelských preferencí ve vybrané komoditě na českém trhu

The development and changes in consumer preferences in selected commodity on the Czech market
Anotace:
Tato bakalářská práce zkoumá spotřebitelské preference studentů od 15 do 24 let na trhu s energetickými nápoji. Práce popisuje chování spotřebitelů a faktory, které spotřebitele ovlivňují při nákupu. Energetické nápoje jsou hlavně mezi mladými lidmi populární. Cílem této bakalářské práce je zjistit spotřebitelské preference studentů středních a vysokých škol na trhu s energetickými nápoji. Informace …více
Abstract:
The Bachelor thesis examines consumer preferences of students from 15 years to 24 years in the market for energy drinks. The Bachelor thesis describes the behavior of consumers and the factors that influence consumer purchasing decisions. Energy drinks are especially popular among young people. The aim of this Bachelor thesis is to determine consumer preferences of students from high schools and universities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 9. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Lenka Brizgalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem