Mgr. Radomír Kůs

Rigorózní práce

Nový toolbox pro MATLAB sloužící k extrakci příznaků a klasifikaci: Aplikace na obrazech mozků z magnetické rezonance

A Novel MATLAB Feature Extraction & Classification Toolbox: Application to Brain MRI Data
Anotace:
Tato práce představuje nový toolbox, FEATbox, pro programové prostředí MATLAB. V toolboxu jsou jednak implementovány jednorozměrné a vícerozměrné metody extrakce příznaků, jednak prostředky pro klasifikaci. Představitelem jednorozměrných extrakčních metod je testování pomocí Mannova-Whitneyova testu. Mezi zástupce vícerozměrných přístupů pak patří mezisubjektová analýza hlavních komponent, K-SVD algoritmus …více
Abstract:
This rigorosum thesis introduces a novel MATLAB toolbox, FEATbox, providing a set of various feature extraction and classification tools. Namely, Mann-Whitney testing is implemented as a representative of univariate feature extraction approaches alongside multivariate methods such as intersubject PCA, the K-SVD algorithm, and pattern-based morphometry. Next, the toolbox provides embedded leave-one …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2017
  • Oponent: RNDr. Eva Koriťáková, Ph.D., Ing. Jan Odstrčilík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta