Bc. Magdaléna Krejčíková

Diplomová práce

Studium cisplatinového derivátu pomocí nukleární magnetické rezonance (NMR), Ramanovou spektroskopii a teoretickými přístupy

Study of cisplatin derivatives using nuclear magnetic resonance (NMR), Raman spectroscopy and theoretical appraoches
Anotace:
Tato práce se zabývá studiem platonvými součeninami a jejich adukty, které tvoří s DNA molekulami. Hlavním tématem je vyřešení struktury krátkého oligonukleotidu s kovalentně navázanou slučeninou, kiteplatinou, pomocí nukleárně magnetické rezonance (NMR), rozptylu rentgenova záření pod malými úhly a teoretických výpočtů. V tomto projektu je také navržen postup, jak zkoumat adukty těchto platinových …více
Abstract:
This thesis is focused on the platinum compounds and their effects on DNA molecules. The main aim is to solve a structure of a short oligonucleotide cross-linked with a new potential platinum drug, kiteplatin. The adducts of platinum compounds with DNA could be studied directly in the cell, by the combinations of the Raman spectroscopy and the Density Functional Theory (DFT) calculations. The vibrational …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Karel Kubíček, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta