Bc. Dagmar Wichová

Diplomová práce

Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví

Appreciation of the company perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hodnocení výkonnosti firmy po přechodu na vykazování v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví“ je rozbor změn ukazatelů výkonnosti firmy, které vyplývají z přechodu firmy od účetního vykazování podle českých účetních předpisů na vykazování podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První část je věnována přehledu ukazatelů finanční analýzy používaných …více
Abstract:
The subject of this thesis entitled “Appreciation of the company perfomance after the transformation to reporting in accordance with the IFRS” is an analysis of changes in the company efficiency indicators resulting from a transition of the company from financial reporting based on Czech accounting standards to reporting based on International Financial Reporting Standards. The first section is devoted …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2014
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta