Tomáš BEJČEK

Bachelor's thesis

Realizace průvodce hlavními funkcemi video editoru Lightworks

Implementation of guide the main functions of the video editor Lightworks
Abstract:
Hlavní cíl bakalářské práce bylo představit postup při práci s hlavními funkcemi video editoru Lightworks a realizace průvodce těmito hlavními funkcemi.
Abstract:
The main objective of this thesis was to introduce the process of working with the main functions of video editor Lightworks and implementation of guide of these main functions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2015
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Denis Mainz

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BEJČEK, Tomáš. Realizace průvodce hlavními funkcemi video editoru Lightworks. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Natural Science Studies / Information Technologies in Education