Tomáš BEJČEK

Bachelor's thesis

Realizace průvodce hlavními funkcemi video editoru Lightworks

Implementation of guide the main functions of the video editor Lightworks
Anotácia:
Hlavní cíl bakalářské práce bylo představit postup při práci s hlavními funkcemi video editoru Lightworks a realizace průvodce těmito hlavními funkcemi.
Abstract:
The main objective of this thesis was to introduce the process of working with the main functions of video editor Lightworks and implementation of guide of these main functions.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2015
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Denis Mainz

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEJČEK, Tomáš. Realizace průvodce hlavními funkcemi video editoru Lightworks. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Natural Science Studies / Information Technologies in Education