Bc. Karolína HOLEČKOVÁ

Diplomová práce

Odhad věku a přírůstků lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera)

Assessment of age and growth increments of pearl mussel (\kur{Margaritifera margaritifera}) shells
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo podle morfometrických parametrů a stáří uhynulých perlorodek říčních vyhodnotit kvalitu lokalit výskytu perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) a posoudit jejich vhodnost pro případné vysazení juvenilních jedinců. Věk uhynulých jedinců byl určován z obarveného příčného řezu lasturou z perleťové vrstvy. Sběr lastur probíhal v roce 2015 a 2017 na lokalitách v ašské …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis was to assess the quality of localities and their suitability for possible juvenile reintroduction based on the morphometric parameters and the age of dead freshwater pearl mussels (Margaritifera margaritifera). The age of the dead individuals was determined from the stained cross section of pearl shell layer. Shells were sampled on localities in Aš (Bystřina, Lužní potok …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLEČKOVÁ, Karolína. Odhad věku a přírůstků lastur perlorodky říční (Margaritifera margaritifera). Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zemědělská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses r6x3pn r6x3pn/2
15. 5. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
15. 5. 2018
Bulanova, L.
16. 5. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.