Theses 

Růst a přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) pro bioindikační účely – Bc. Eva NIEDLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Eva NIEDLOVÁ

Diplomová práce

Růst a přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) pro bioindikační účely

Growth and survival of pearl mussel (Margaritifera margaritifera) for bioindication

Anotace: Růst a přežívání juvenilní perlorodky říční (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) "in situ" indikuje vhodné lokality pro odchov a následný návrat perlorodky do toků. V sezóně od 1. 6. do 31. 8. 2014 bylo hodnoceno 15 profilů v šesti vybraných tocích (řeka Rokytnice, Lužní potok, Pekelský potok, Újezdský potok, Perlový potok a Bockbach) v Ašském výběžku. Použito bylo celkem 580 jednoletých jedinců ve velikosti od 700 do 1400 ?m. Průměrné přežití na všech tocích bylo 63 %. Průměrný absolutní přírůstek byl 755 ?m a závisel na teplotě vody (R2 = 0,1084). Jako nejvhodnější se ukázaly lokality v potoce Bockbach. V tomto toku přežilo na obou testovaných lokalitách 70 % perlorodek a jejich průměrný přírůstek byl 1027 ?m a 997 ?m při nejvyšší průměrné teplotě vody ze všech sledovaných toků (15,5°C a 15,4°C). Nejméně vhodným byl Lužní potok 2, kde přežilo 28 % testovaných jedinců a průměrný přírůstek byl 304 ?m při nejnižší průměrné teplotě ze všech lokalit (13,4°C). Procento přežití dvouletých perlorodek bylo větší než jednoletých, jejich růst byl ve všech tocích srovnatelný.

Abstract: Growth and survival of juvenile pearl mussels (Margaritifera margaritifera Linnaeus, 1758) "in-situ" indicates suitable habitats for their rearing and subsequent reintroduction. Six streams in Aš region (Rokytnice, Lužní potok, Pekelský potok, Újezdský potok, Perlový potok, Bockbach) including 15 profiles were evaluated throughout the season (1. 6. 31. 8. 2015). One year old pearl mussels (n = 580) sized from 700 1400 ?m. Mean survival of pearl mussels was 63 % in all streams. Mean absolute growth increment attained 755 ?m throughout the season. Growth of pearl mussels (1+) was positively correlated with the water temperature (R2 = 0,1084). Both the highest survival (70 %) and the highest absolute growth (1027 ?m and 997 ?m) of pearl mussels was determined on localities in Bockbach (Bockbach 11 and 1). In contrast to Bockbach 11 and 1 mean survival (28%) and absolute growth (304 ?m) was the lowest in Lužní potok 2. Survival rate of two years old pearl mussels was higher than that of one year old pearl mussels. Both of these age categories grew similarly.

Klíčová slova: Margaritifera margaritifera, perlorodka říční, bioindikace, přírůstek, přežití

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Irena Šetlíková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 4. 2015 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37044 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

Jak správně citovat práci

NIEDLOVÁ, Eva. Růst a přežívání perlorodky říční (Margaritifera margaritifera) pro bioindikační účely. Č. Budějovice, 2015. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 06:12, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz