Bc. Lucie Pehalová

Diplomová práce

Analýza časových trendů vybraných onkologických diagnóz v ČR

Analysis of time trends of selected cancer diagnoses in Czech republic
Anotace:
Tato diplomová práce je věnována problematice hodnocení časových trendů, která je nedílnou součástí komplexní analýzy epidemiologických dat. Analýza časových trendů může být využita pro nalezení rizikových či protektivních faktorů daného onemocnění, zhodnocení efektivity diagnostických a léčebných metod nebo pro predikci vývoje onemocnění do budoucna. Předložená diplomová práce přináší ucelený přehled …více
Abstract:
This master thesis deals with the issue of time-trend analysis, which is an indispensable part of complex analysis of epidemiological data. Time-trend analysis can be used to identify risk or protective factors of a given disease, to evaluate the effectiveness of diagnostic and therapeutic methods, or to predict future disease progression. This master thesis presents a comprehensive overview of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Jarkovský, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Marie Budíková, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta