Ing. Anna Strakošová

Bachelor's thesis

Analýza odpisů dlouhodobého majetku v Polymer Institute s.r.o.

Analysis of depreciation of fixed assets at Polymer Institute s.r.o.
Anotácia:
Autor: Anna Strakošová Název: Analýza odpisů dlouhodobého majetku v Polymer Institute s.r.o. Bakalářská práce je zaměřena na analýzu odpisů dlouhodobého majetku v Polymer Institute s.r.o. a jejich dopad na hospodářský výsledek.
Abstract:
Author: Anna Strakošová Title: Analysis of depreciation of fixed assets in Polymer Institute s.r.o. Bachelor thesis is focused on the analysis of depreciation of fixed assets in Polymer Institute s.r.o. and their impact on earnings
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedúci: Ing. Eva Vincencová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marie Pokorná

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting