Iva Horklová

Bakalářská práce

Příčiny konfliktů a jejich řešení ve firmě ROKO TREIN s.r.o.

Causes of conflicts and their solution in the company ROKO TREIN s.r.o.
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě provedené analýzy příčin konfliktů navrhnout vhodná řešení či opatření ve firmě ROKO TREIN s. r. o. Teoretická část obsahuje vymezení pojmů, co je to konflikt, jaké druhy konfliktů existují, jaké konflikty se vyskytují ve firmách a jak je lze řešit. Praktická část je věnována analýze příčin konfliktů ve firmě ROKO TREIN s. r. o. V bakalářské práci byly využity metody …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to propose suitable solutions or measures in the company ROKO TREIN Ltd. based on the analysis of the causes of conflicts. The theoretical part contains definitions of what is a conflict, what kinds of conflicts exist, what conflicts occur in companies and how they can be solved. The practical part is devoted to the analysis of the causes of conflicts in the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/niuob/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné