Bc. Matouš Křístek

Bachelor's thesis

Aplikace inovativního didaktického materiálu pro výuku odborného výcviku oboru keramik – 1.ročník PSO

Aplication of inovative didactics material for vocational training in ceramics – 1.class - PSO
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce „Aplikace inovativního didaktického materiálu pro výuku odborného výcviku oboru keramik – 1.ročník PSO“ je rozbor specifik žáků s poruchou autistického spektra a alternativních přístupů k jejich vzdělávání v odborném výcviku oboru keramických práce. První část je zaměřena na charakteristiku odborného výcviku, keramické výroby, poruchy autistického spektra (dále jen PAS) u …viac
Abstract:
The subject of my bachelor's thesis named ,,Aplication of inovative didactics material for vocational training in ceramics – 1.class PSO“ is analysis of specifics of students with Autism spectrum disorder and alternative ways of their education in vocational training in ceramics. The first part deals with defining vocational trainin, ceramics, Autism spectrum disorder of youth and alternative educational …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2016
  • Vedúci: Mgr. Radovan Hanzlovský
  • Oponent: Mgr. Pavel Pecina, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / odbor:
Specialization in Education / Teacher Education - Vocational Training