Mgr. Tomáš Souček

Master's thesis

Demografický vývoj Trutnovska v období od roku 1960 do roku 2018

Demographic development of the Trutnov region in the period from 1960 to 2018
Abstract:
Diplomová práce se zabývá demografickým vývojem regionu Trutnovska v územním rozsahu soudního okresu Trutnov z roku 1945. Sledované období je od roku 1960 do roku 2018. Demografická analýza je zaměřena na celkové počty obyvatelstva a základní demografické procesy – porodnost, úmrtnost, migraci, sňatečnost, rozvodovost a potratovost. Hlavním cílem je analýza získaných dat demografického vývoje regionu …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the demographic development of the Trutnov region in the territorial scope of the Trutnov judicial district from 1945. The monitored period is from 1960 to 2018. Demographic analysis is focused on the total population and basic demographic processes - birth rate, mortality, migration, marriage, divorce rate and abortion. The main objective is to analyze the obtained data …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2020
  • Supervisor: prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  • Reader: PhDr. Pavel Zahradník, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Silesian University in Opava

Faculty of Public Policies in Opava

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Administration and Social Policy

Theses on a related topic