Theses 

Návrhové vzory v PHP – Jan Havel

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Jan Havel

Bakalářská práce

Návrhové vzory v PHP

Design patterns in PHP

Anotace: Cílem práce je podat základní přehled nad oblastmi podpory objektově orientovaného programování a návrhových vzorů v kontextu programovacího jazyka PHP. Krom rešeršní části se shrnutím vývoje podpory objektového programování v jazyce PHP a shrnutím vývoje a významu návrhových vzorů byla v další části práce vytvořena příručka vybraných návrhových vzorů, které jsou v tomto jazyce využitelné. Vybrané návrhové vzory jsou v příručce doplněny o ukázkové kódy implementace na jednoduchých a výstižných situacích, které usnadní pochopení vzoru. V závěru práce se nachází část, která obsahuje doporučení pro úpravu vstupních kurzů programování v jazyce PHP na Vysoké škole Ekonomické.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is to give a basic overview of the areas of support objectoriented programming and design patterns in the context of the programming language PHP. This bachelor thesis includes recherché part with summary of the historic support of objectoriented programming in programming language PHP and a summary of the development and importance of design patterns. Moreover, a handbook with selected design patterns, which are useful in this programming language, was created in another part of the work. Selected design patterns in handbook are amend with sample codes on implementation of simple and cogent situations which facilitate the understanding of the pattern. In conclusion, there is a section that contains recommendations for modification of introductory courses in programming in programming language PHP at the University of Economics.

Klíčová slova: Návrhové vzory, Programovací jazyk PHP, Příručka, Objektově orientované programování, Doporučení

Keywords: Programming language PHP, Handbook, Recommendation, Object-oriented programming, Design patterns

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2016
  • Vedoucí: Rudolf Pecinovský
  • Oponent: Marko Ristič

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/50621


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 2. 2019 09:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz