Lenka ŽDANOVA, DiS.

Bakalářská práce

Novorozenecký ikterus - informovanost rodičů a zdravotníků

Neonatal Icterus - the Awareness of Parents and Nursing Staff
Anotace:
ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám úrovní znalostí nelékařských zdravotnických pracov-níků o hyperbilirubinémi a rodičů novorozenců s hyperbilirubinémií. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části vysvětluji vymezení pojmů: bilirubin, typy hyperbilirubinémie, metody léčby a důležité ošetřovatelské přístupy v souvislosti s nimi. V praktické části se zabývám vytvořením …více
Abstract:
ABSTRACT In my bachelor thesis, I focus on the level of knowledge of hyperbilirubinemia among non-medical health care staff and parents of hyperbilirubinemic neonates. The thesis consists of two parts ? a theoretical one and a practical one. In the theoretical part, I explain the terms: bilirubin, hyperbilirubinemia types, treatment methods and important health care approaches related to them. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2012
Zveřejnit od: 25. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Gajzlerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽDANOVA, Lenka. Novorozenecký ikterus - informovanost rodičů a zdravotníků. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra