Lenka ŽDANOVA, DiS.

Bachelor's thesis

Novorozenecký ikterus - informovanost rodičů a zdravotníků

Neonatal Icterus - the Awareness of Parents and Nursing Staff
Abstract:
ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám úrovní znalostí nelékařských zdravotnických pracov-níků o hyperbilirubinémi a rodičů novorozenců s hyperbilirubinémií. Práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části vysvětluji vymezení pojmů: bilirubin, typy hyperbilirubinémie, metody léčby a důležité ošetřovatelské přístupy v souvislosti s nimi. V praktické části se zabývám vytvořením …more
Abstract:
ABSTRACT In my bachelor thesis, I focus on the level of knowledge of hyperbilirubinemia among non-medical health care staff and parents of hyperbilirubinemic neonates. The thesis consists of two parts ? a theoretical one and a practical one. In the theoretical part, I explain the terms: bilirubin, hyperbilirubinemia types, treatment methods and important health care approaches related to them. In the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 5. 2012
Accessible from:: 25. 5. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Gabriela Gajzlerová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽDANOVA, Lenka. Novorozenecký ikterus - informovanost rodičů a zdravotníků. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.5.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 25. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Humanities

Bachelor programme / field:
Health Care / General Nurse