Bc. Andrea Vincencová

Master's thesis

Management podnikového financování u veřejných výzkumných institucí

Management of corporate finance at public research institutions
Abstract:
Diplomová práce se zabývá financováním veřejných výzkumných institucí a čerpáním poskytnutých finančních prostředků ke splnění všech úkolů naplánovaných v projektech a grantech. V první části jsou popisovány teoretické poznatky z oblasti managementu a charakteristiky veřejných výzkumných institucí. Ve druhé části jsou tyto poznatky aplikované na konkrétní veřejnou výzkumnou instituci. Na základě zhodnocení …more
Abstract:
This thesis deals with the funding of public research institutions and drawing on funds provided to meet all tasks scheduled in projects and grants. In the first section the theoretical knowledge of management and characteristics of public research institutions are examined. The second part contains the application of the knowledge to specific public research institution. On the basis of the evaluation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: Ing. Jana Kotěšovcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní