BcA. Kateřina Puczoková

Diplomová práce

Výchova publika ve Studiu Marta

Audience Development at the theatre Studio Marta
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem zavedení konceptu Audience Developmentu, překládaného v České republice jako výchova či rozvoj publika, v divadelním Studiu Marta. Reaguje tak na potřebu přehodnotit směřování divadelního studia Marta a nově definovat jeho cílové publikum. Nahrazení klasického marketingu metodami Audience Developmentu reflektuje nekomerční cíle studentského divadla zřizovaného vysokou …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the introduction of the concept of Audience Development at the theater Studio Marta. It responds to the need to revise the conception of Theatre Studio Marta and redefine its target audience. Audience Development as substitution of conventional marketing reflects the noncommercial goals of the student theater. The thesis proposes appropriate activities for Audience Development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. MgA. Hana Průchová, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Lucie Abou

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/aryg8/