BcA. Daniela Peclová

Diplomová práce

Marketingový výzkum publika kulturních produkcí v Brně a regionu. Identifikace a charakteristika publika staré hudby a jeho potenciálu v oblasti multiplikačních efektů kultury

Marketing research of audience of cultural events in Brno and the region. Identification and characterization of audience of the early music and its potential in multiplier effects of culture
Anotace:
Diplomová práce s názvem Marketingový výzkum publika kulturních produkcí v Brně a regionu. Identifikace a charakteristika publika staré hudby a jeho potenciálu v oblasti multiplikačních efektů kultury je sociologickým průzkumem, který si klade za cíl definovat strukturu návštěvníků produkcí staré hudby v oblasti demografických, sociografických a psychografických ukazatelů. Dalším cílem práce je definovat …více
Abstract:
Master thesis titled Marketing research of audience of cultural events in Brno and the region. Identification and characterization of audience of the early music and its potential in multiplier effects of culture is sociological survey, which aims to define the structure of the visitors of ancient music on demographic, psychographic and sociographic indicators. Another aim is to define potential production …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Kristýna Štěpánková
  • Oponent: doc. Ing. MgA. Lucie Šilerová, Ph.D., Mgr. Mgr. Jana Tichá Janulíková, Dip. um.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/q9lvt/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Hudební produkce