Monika MALÍNKOVÁ

Bachelor's thesis

Vliv pamlskové vyhlášky (vyhláška č.282/2016) na zdravé stravování dětí a sledovanost svačinek žáků ve vybraných základních školách

Influence of "dainty" regulation (Regulation No. 282/2016) on children's healthy eating and monitoring of pupils' snacks in selected primary schools
Anotácia:
Cílem bakalářské práce bylo prostřednictvím dotazníkového šetření zjistit, zda se díky pamlskové vyhlášce děti lépe stravují. Zmapovat, jestli si děti svačiny nosí z domova, kupují si samy v obchodech nebo školní jídelna nabízí zdravé svačiny, které připravuje, a zda jsou školy zapojeny do projektu EU a ČR na podporu zdraví " Ovoce a zelenina do škol" a "Mléko do škol". K dotazníkovému šetření byli …viac
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to find out by means of questionnaires whether pupils eat more healthily and have better eating habits owing to the "dainty" regulation. The aim was also to detect whether pupils bring their snacks from home, buy them in shops or make use of school canteen which offers its own healthy snacks. Another intention was to find out whether Czech schools are involved in …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: RNDr. Jana Krejsová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALÍNKOVÁ, Monika. Vliv pamlskové vyhlášky (vyhláška č.282/2016) na zdravé stravování dětí a sledovanost svačinek žáků ve vybraných základních školách. Č. Budějovice, 2019. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses r8v81g r8v81g/2
2. 5. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
2. 5. 2019
Bulanova, L.
3. 5. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.