Bc. Eva Petruželová

Bachelor's thesis

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm

Art school Rožnov pod Radhoštěm
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá historií Základní umělecké školy Rožnov pod Radhoštěm od jejího vzniku, až po současnost. Bakalářská práce se zabývá také změnami v názvu školy, počtem žáků a učitelů v jednotlivých obdobích, důležitými milníky a také současným stavem. Práce má za cíl chronologicky shrnout události ZUŠ do logického celku tak, aby měl čtenář k dispozici veškeré důležité informace o této škole …more
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of the Art School in Rožnov pod Radhoštěm from its beginning to the present. The bachelor thesis also deals with changes in the name of the school, the number of pupils and teachers in each period, important milestones and the current state. The aim of the thesis is to summarize chronological events of the elementary school into a logical unit so that the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2020
  • Supervisor: MgA. Eduard Tomaštík, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. BcA. Bc. Lenka Kučerová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta