Pavlína HUDECOVÁ

Bachelor's thesis

Průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina

Research of public opinion about an intention to renovate the spa in Bílina
Abstract:
Předložená práce je zaměřena na průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina. Cílem průzkumu bylo zjistit názory obyvatel na případné znovuobnovení lázní v Bílině, na ponechání či změnu majitele a informovanost občanů ohledně dění kolem těchto objektů. Práce obsahuje popis významu lázeňství, popis města Bílina, zjištěné odpovědi respondentů z dotazníkového šetření, zhodnocení těchto …more
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to research the public opinion on the initiatives to renovate and reopen the spa in the town of Bílina. The main aim of the research was to investigate the public opinion and awareness of the citizens of Bílina town of various solutions to the issue, such as whether to sell the property to private hands, or to keep the spa in the town?s ownership. First a description …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2011
Identifier: 39251

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Pavel Česal

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUDECOVÁ, Pavlína. Průzkum veřejného mínění na záměr obnovení lázní v městě Bílina. Cheb, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 13. 05. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická