Bc. Miloš Fišar

Diplomová práce

Hlasovací pravidla pohledem experimentální ekonomie

Voting rules in perspective of experimental economics
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Hlasovací pravidla experimentální ekonomie“ je experimentální zkoumání hlasovacích pravidel veřejné volby. V první část práce se zabývá teoretickými východisky nejen hlasovacích pravidel, ale i experimentální ekonomie. Jsou také přiblíženy již dříve realizované experimenty zaměřené na veřejnou volbu. Druhá kapitola představuje provedený ekonomický experimentů. Závěrečná kapitola …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis “Voting rules in perspective of experimental economics” is the experimental research of voting rules of public choice. The first part deals with the theoretical basis not only of the voting rules, but also of the experimental economics. There are also introduced earlier experiments aimed at public choice. The second chapter presents the realized economical experiments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ivan Malý, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta