Bc. Michaela Fitzová

Diplomová práce

Auctions in perspective of experimental economics

Auctions in perspective of experimental economics
Anotace:
Cílem práce „Aukce pohledem experimentální ekonomie“ je zhodnotit efektivitu příjmů založenou na Revenue Equivalence Principle, mezi odlišnými druhy aukcí za použití ekonomického experimentu jako výzkumné metody. První část je popisuje na teorii aukcí, Revenue Equivalence Principle a metodu ekonomického experiment. Další část je zaměřena na design provedeného experiment. Ve třetí části jsou analyzována …více
Abstract:
The aim of the thesis “Auctions in perspective of experimental economics” is to evaluate income efficiency, based on the Revenue Equivalence Principle, between different auction designs using a research method of laboratory experiment. The first part is concerned to describe related auction theory, the Revenue Equivalence Principle and the method of the economics experiment. The next part is focused …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Miloš Fišar
  • Oponent: Ing. Matúš Kubák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa