Bc. Linda Topinková

Diplomová práce

Socha sv. Vojtěcha ve filiálním kostele ve Studnicích u Telče

Statue of St. Adalbert in the filial church of the well near Telč
Anotace:
Skupina třech soch kolem sv. Vojtěcha ze Studnic u Telče. Vývoj pozdně gotického sochařství na Moravě a Svatovojtěšská tradice u nás.
Abstract:
Group three statues around St. Adalbert from the well near Telč. Development of late Gothic sculpture in Moravia and St. Adalbert in our tradition
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: doc. Mgr. Ondřej Jakubec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta