Theses 

Infrastruktura pro cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionů – Bc. Aneta Uhlířová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Aneta Uhlířová

Diplomová práce

Infrastruktura pro cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionů

Infrastructure for the tourist industry as a tool for the regional development.

Anotace: Cílem diplomové práce je stanovit rozvojové aktivity a navrhnout produkty a produktové balíčky pro aktivní pobyty, které zvýší turistickou atraktivitu Mikroregionu Orlicko a jeho návštěvnost. Práce je rozdělena do dvou částí. V první části diplomové práce jsou vymezeny pojmy nezbytné k uvedení do problematiky cestovního ruchu, regionálního rozvoje a infrastruktury v cestovním ruchu. Dále je charakterizován Mikroregion Orlicko jako turistická destinace a jeho infrastruktura cestovního ruchu. Ve druhé části je zhodnocen potenciál Orlicka z pohledu předpokladů pro rozvoj cestovního ruchu pomocí SWOT analýzy, kde jsou shrnuty pozitivní a negativní stránky mikroregionu. Jsou zde také vytvořeny návrhy produktových balíčků cestovního ruchu.

Abstract: The objective of this master thesis is to provide development activities and create product packages that will increase the tourist atractivity of the Microregion of Orlicko and its attendance. The paper is divided into two parts. In the first part of the thesis the concepts essential to opening the problem of tourist industry, regional development and tourism infrastructure. Then it is characterized the Microregion of Orlicko as a tourist destination and its tourism infrastructure. In the second part assessed the potential of Orlicko using SWOT analysis, which summarizes the positive and negative aspects of the microregion. Then the projects of product packages for the tourist industry are created.

Klíčová slova: Region, Cestovní ruch, Infrastruktura cestovního ruchu, Mikroregion Orlicko, Produktový balíček

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=13639 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Jak správně citovat práci

Uhlířová, Aneta. Infrastruktura pro cestovní ruch jako jeden z nástrojů rozvoje regionů. Pardubice, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 1. 2019 22:26, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz