Bc. Ondrej Mikláš

Bakalářská práce

Vliv klimatu na efektivní infiltraci při formování podzemních vod

Impact of climate changes to effective infiltration
Abstract:
The bachelor thesis deals with the influence of the Middle European quaternary climatic cycle on groundwater recharge. Area of interest is Kraví hora, which is potential locality for building of the deep disposal of high level radioactive waste. The groundwater recharge for differet climate conditions is calculated using the streamflow hydrograph analysis and modern analogues of the quaternary climatic …více
Abstract:
Práca sa zaoberá vplyvom stredoeuróskeho kvartérneho klimatického cykklu na efektívnu infiltráciu. Záujmová oblasť je lokalita Kraví hora, ktorá je jednou z potenciálnych lokalít pre vybudovanie hlbinného úložiska pre ukladanie vysoko radioaktívneho odpadu. Efektívna infiltrácia je pre rozdielne podmienky počítaná metodou analýzy hydrogramu povrchového toku za využitia moderných analógií ku kvartérnym …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kuchovský, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta