Stanislav Havlík

Bakalářská práce

Oceňování nemovitostí pro poskytnutí hypotečního úvěru

Real estates evaluation for needs of mortgage credit granting
Anotace:
Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí. V první teoretické části je zpracováno téma „Oceňování nemovitostí pro poskytnutí hypotečního úvěru“. V tomto případě se jedná o metody, které souvisí s oceňováním pro poskytnutí hypotečního úvěru. V druhé praktické části bakalářské práce je zpracováno tržní ocenění rodinného domu a tržní ocenění budovy. Ve třetí analytické části bakalářské práce je zpracována …více
Abstract:
This bachelor thesis consists of three parts. The first theoretical part deals with the topic "Real Estate Valuation for Mortgage Loan". In this case, these are methods that are related to valuation of mortgage loan. In the second practical part of the bachelor thesis, the market valuation of the family house and the market valuation of the building are elaborated. In the third analytical part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Petr Ort, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS