Adam Holub

Master's thesis

Návrh metodiky řízení a správy incidentů a problémů a jejího využití ve vybrané organizaci

Design of methodology of administration and management of issues and its application in chosen organisation
Abstract:
Práce se zabývá návrhem metodiky pro řízení a správ incidentů a problémů (issue), s využitím issue-trackingového nástroje. Cílem práce je takovou metodiku vytvořit a nasadit ji v konkrétní organizaci. Při vytváření Metodiky byly využity doporučené postupy získané ze zdrojových prací, a také autorovi praktické zkušenosti. V teoretické části páce jsou nejprve popsány přístupy, ze kterých vyvíjená Metodika …more
Abstract:
This thesis is focused on design methodology of administration and management of issues, using issue-tracking system. The objective is to create such methodology and deploy it to specific organization. During methodology creation, there were used best practices, acquired from source thesis and authors experiences. In theoretical part of thesis are described approaches, witch is this thesis based on …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 2. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: Iva Stanovská
  • Reader: Tomáš Novák

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/53143

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie