Bc. Adam Novák

Diplomová práce

Návrh vedení dvojkolí a prvotního vypružení pro podvozek s vnitřním rámem

Proposal of wheelset guiding and primary suspension for inside frame bogie
Anotace:
Práce se zabývá návrhem prvotního vypružení a vedení dvojkolí nehnacího podvozku elektrické jednotky s vnitřním rámem. V první části práce je zpracován přehled existujících osobních podvozků s vnitřním rámem, vyráběných v současné době evropskými výrobci kolejových vozidel. Další části práce se věnují výpočtu vypružení vloženého vozu elektrické jednotky a návrhu prvotního vypružení a vedení dvojkolí …více
Abstract:
The work deals with primary suspension and wheelset guiding design of non-powered inside frame bogie of the electrical multiple unit. In the first part, there is an overview of passenger railcars bogies with inside frame, currently manufactured by European producers of railway vehicles. Other parts of the work are devoted to suspension calculation, primary suspension design and wheelset guiding design …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Vágner, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novák, Adam. Návrh vedení dvojkolí a prvotního vypružení pro podvozek s vnitřním rámem. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Kolejová vozidla