Bc. Soňa Krejčová

Diplomová práce

Vliv vzduchotěsnosti chráněného prostoru na funkci plynového stabilního hasicího zařízení

Influence Airtightness a Protected Area on the Function of a Gas Fixed Extinguishing System
Anotace:
Diplomová práce popisuje vliv vzduchotěsnosti chráněného prostoru na funkci plynového stabilního hasicího zařízení. Pro práci jsou položeny dvě otázky vycházející z hypotéz, na které se bude odpovídat. Odpovědi na položené otázky byly získány provedením experimentu a jeho vyhodnocením. Práce je rozdělena na teoretickou část a praktickou část. Teoretická část se zabývá problematikou požární bezpečnosti …více
Abstract:
The diploma thesis describes the effect of airtightness of the protected space on the function of gas fire extinguishing system. Two questions are asked for the thesis based on the hypotheses to be answered. The answers to the questions asked were obtained by carrying out the experiment and evaluating it. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Miroslav Tomek, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krejčová, Soňa. Vliv vzduchotěsnosti chráněného prostoru na funkci plynového stabilního hasicího zařízení. Uherské Hradiště, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Magisterský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Bezpečnost společnosti